Aalborghus Gymnasium - Gymnasium & HF i Aalborg & Nordjylland | Studieretninger
Tilmeld vores nyhedsbrev!

Valg før du begynder

Du skal foretage et foreløbigt valg af studieretning, som er en sammensætning af to-tre fag, som skal samarbejde og lave projekter sammen. Alle studieretninger er adgangsgivende til videre­gåen­de uddannelser. Enkelte uddannelser stil­ler dog krav om bestemte fag og niveauer.

Du skal desuden vælge andet fremmedsprog (første fremmedsprog er engelsk) og det kunstneriske fag, du ønsker i 1.g. I enkelte studieretninger er disse fag en del af studieretningen.

Aalborghus Gymnasium tilbyder følgende kunstneriske fag: billedkunst, drama og musik.

Som andet fremmedsprog kan du vælge et fortsættersprog (tysk eller fransk) eller et begynder­sprog (fransk, italiensk eller spansk). Hvis du vælger et begyndersprog, skal du have sproget i alle tre år og har således et frit valg mindre; mens et fortsæt­ter­sprog kan afsluttes efter 2.g.

Oversigt over studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger:

1. Matematik og fysik med kemi som 3. studieretningsfag.

2. Biologi og matematik med idræt, kemi eller fysik som 3. studieretningsfag.

7. Geovidenskab og matematik med kemi som 3. studieretningsfag.

9. Bioteknologi og matematik med fysik som 3. studieretningsfag.

Samfundsvidenskabelige studieretninger:

3. Samfundsfag og matematik med naturgeografi som 3. studieretningsfag

4. Engelsk og samfundsfag med biologi, filosofi eller psykologi som 3. studieretningsfag.
(du skal vælge denne studieretning, hvis du vil gå i eliteidrætsklassen)

Sproglige studieretninger:

5. Engelsk og spansk med naturgeografi, biologi eller samfundsfag som 3. studieretningsfag.

8. Engelsk og spansk med tysk fortsætter B som 3. studieretningsfag.

Kunstneriske studieretninger:

6. Musik og samfundsfag med engelsk eller matematik som 3. studieretningsfag.

Kort omtale af studieretningerne

1) Matematik • Fysik • Kemi

Denne studieretning giver dig ma­­tematik på A-niveau og fysik og kemi på mindst B-niveau. Desuden får du biologi og musik, drama eller billedkunst på C-niveau.

Hvis det er muligt, vil vi dele eleverne i 2 klasser, x) med fortsættersprog og y) med begyndersprog, konkret således:

1.x. Matematik A, Fysik A, Kemi B (og tysk B, musik C og biologi C)

1.y. Matematik A, Fysik B, Kemi B (og fransk A/ italiensk A/ spansk A og billedkunst C og biologi C)

Denne studieretning er for dig, der blandt andet er interesseret i naturvidenskab og har planer om at tage en videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du sigter på et arbejde, hvor en naturvidenskabelig viden er nødvendig. Mange af disse uddannelser har netop matematik på A-niveau og fysik og kemi på B-niveau som adgangskrav.

Hvis du har fortsættersprog, skal du hæve et af fagene til A-niveau for at have fire i alt. Desuden har du et frit valg, som du kan bruge til at vælge et valgfag på C-niveau eller vælge et ekstra fag på B- eller A-niveau.

Nederst på denne side ser du et eksempel på en elev, der har valgt studieretning 1 med tysk og musik og har valgt at hæve fysik til A-niveau.

Afprøv dine valgmuligheder her

2) Biologi • Matematik

Mulige 3. fag: idræt B, kemi B eller fysik B

Denne studieretning giver dig biologi på A-niveau og matematik på B-niveau. Mulige 3. fag i studieret­ningen er idræt, kemi eller fysik på B-niveau. Du skal mindst have ke­mi på C-niveau, og du kan vælge mellem billedkunst, drama og musik.

Denne studieretning er for dig, som blandt andet er interesseret i natur, sundhed og miljø. Du har planer om at tage en videregående uddannelse for at få et arbejde inden for sundheds- eller miljø­sek­to­ren – noget med mennesker og natur.

Du skal hæve ét af dine fag til A-niveau for at have fire i alt. Hvis du vælger et begyndersprog, er dette A-niveau valg allerede truffet. Desuden har du et frit valg, som du kan bruge til at vælge et valg­fag på C-niveau eller vælge et ekstra fag på B- eller A-niveau.

Hvis dit 2. sprog er et fortsættersprog (fx tysk), har du mulighed for at vælge således, at du op­fyl­der adgangskravene: matematik A, fysik B og kemi B.

Det er vigtigt, hvis du ønsker optagelse på de lange videregående naturvidenskabs- eller sund­heds­uddannelser.

Afprøv dine valgmuligheder her

3) Samfundsfag • Matematik

3. fag: naturgeografi B

Denne studieretning giver dig samfundsfag på A-niveau, matematik på B-niveau og naturgeografi på B-niveau. Dit 2. fremmedsprog skal være et fortsættersprog (tysk eller fransk). Desuden får du biologi og musik, drama eller billedkunst på C-niveau.

Denne studieretning er for dig, som blandt andet er interesseret i samfundsforhold og har planer om at tage en videregående uddannel­se inden for natur- eller samfundsvidenskaberne. Du sigter på et arbejde, hvor en bred samfundsfaglig viden er nødvendig.

Du skal hæve ét af dine fag til A-niveau for at have fire i alt. Her skal du vælge mellem engelsk, matematik, biologi, fysik eller dit fortsættersprog for at opfylde nye krav til fag på A-niveau. Hvis du vælger at hæve enten dit fortsættersprog, matematik eller engelsk til A-niveau, har du desuden et frit valg, som du kan bruge til at vælge et fag på C-niveau eller vælge et ekstra fag på B- eller A-niveau..

 Afprøv dine valgmuligheder her

4) Engelsk • Samfundsfag

Mulige 3. fag: biologi B, psykologi C eller filosofi C

a) biologi som 3. fag

Denne studieretning giver dig engelsk på A-niveau samt både samfundsfag og biologi på B-niveau. Desuden skal du have kemi eller naturgeografi på C-niveau. Du kan vælge mellem de tre kunstneriske fag: musik, billedkunst og drama.

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i samfundet og naturen omkring dig og gerne vil kombinere disse interesser med et godt grundlag i engelsk. Du regner med en videre­gående uddannelse inden for disse områder. Du skal vælge denne studieretning, hvis du vil gå i i eliteidrætsklassen/ på AaB College

Du skal hæve ét af dine fag til A-niveau for at have fire i alt. Hvis du vælger et begyndersprog, er dette A-valg allerede truffet. Du har derudover to frie valg, som du kan bruge til at hæve et fag til et højere niveau, eller du kan vælge blandt de frie valgfag, som skolen udbyder. Dette giver ekstra valgfrihed til at tone studieretningen, fx kan du vælge matematik på B-niveau.

b) psykologi eller filosofi som 3. fag

Denne studieretning giver dig engelsk på A-niveau, samfundsfag på B-niveau og psykologi eller filosofi på C-niveau. Desuden skal du have biologi og kemi eller naturgeografi på C-niveau. Du kan vælge mellem de tre kunstneriske fag: musik, billedkunst og drama.

Denne studieretning er for dig, som blandt andet er interesseret i kommunikation, mennesker og sam­fund. Måske vil du kombinere denne interesse med to sprog på højt niveau for at kunne arbej­de i en international organisation. Du regner med en videregående uddannelse inden for sprog eller samfundsvidenskab.

Du skal hæve ét af dine fag til A-niveau for at have fire i alt. Hvis du vælger et begyndersprog, er dit A-valg allerede truffet. Desuden skal du hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Du har også muligheden for at vælge psykologi på B-niveau.

Afprøv dine valgmuligheder her

5) Engelsk • Spansk

Mulige 3. fag: naturgeografi B, biologi B eller samfundsfag B

Denne studieretning giver dig engelsk og spansk på A-niveau. Desuden får du naturgeografi og biologi på C-niveau. Du kan vælge mel­lem de tre kunstneriske fag: musik billedkunst og drama.

Denne studieretning er for dig, der vil beherske to verdenssprog på det højeste niveau, der til­bydes i gymnasiet. Du vil få indsigt i og forståelse for andre kulturer og samfund, og du vil lære at kommunikere på et internationalt plan. Du har måske lyst til at arbejde i en international organi­sa­tion eller virksomhed.

Denne studieretning giver dig foruden de to sprog på A-niveau en række valgmuligheder.

Dem kan du bruge til enten at vælge et ekstra sprog (fx tysk) eller til at vælge nogle af skolens frie valgfag på C- eller B-niveau. Fx. kan du vælge et ekstra kunstnerisk fag eller vælge idræt B eller matematik B.

Afprøv dine valgmuligheder her

6) Musik • Samfundsfag

Mulige 3. fag: engelsk A eller matematik B

Denne studieretning giver dig musik på A-niveau samt samfundsfag på B-niveau. Desuden skal du have biologi og kemi på C-niveau.

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i musik både praktisk-udøvende og teoretisk-historisk, og som gerne vil have et større indblik i, hvordan musik og samfund hænger sammen både i og udenfor Europa. På denne studieretning vil man også kunne arbejde med, hvilken rolle musik spiller og har spillet for identitetsdannelsen hos unge til forskellige tider.


Studieretningen kan både være en indgang til videregående uddannelser inden for kommunikation, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og naturligvis musik.

Afprøv dine valgmuligheder her

7) Geovidenskab • Matematik

3. fag: kemi B

Denne studieretning giver dig naturgeografi, fysik og kemi på B-niveau samt matematik på A-niveau. Desuden kan du vælge mellem musik, drama eller billedkunst på C-niveau.

Denne studieretning er for dig, der er naturvidenskabeligt interesseret i verden omkring dig, og ønsker at kombinere en naturgeografisk forståelse med fysiske, kemiske og matematiske teorier og modeller. Du ønsker en praktisk tilgang til dine studier og at have hands-on-aktiviter, ekskursioner samt studieture med naturen og naturvidenskab i fokus. Denne studieretning giver adgangskompetance til de videregående uddannelse inden for naturvidenskab.

Hvis dit 2. fremmedsprog er et fortsættersprog har du et frit valg i 3.g, som du kan bruge til at vælge et valgfag på C-niveau eller vælge et ekstra fag på B-niveau eller A-niveau.

Afprøv dine valgmuligheder her

8) Engelsk • Spansk

3. fag: tysk fortsætter B

Denne studieretning giver dig engelsk og spansk på A-niveau samt tysk på B-niveau. Desuden får du naturgeografi og biologi på C-niveau. Du kan vælge mellem de tre kunstneriske fag: musik, billedkunst og drama.

Denne studieretning er for dig, der gerne vil lære tre levende sprog på så højt niveau, at du kan bruge dem i den moderne globaliserede verden: „Hver gang du lærer et nyt sprog, bliver du et nyt menneske“ (Europa-Kommissionens motto), og det vil give dig indsigt i og forståelse for andre kulturer.

Du regner med en videregående uddannelse inden for sprog og har måske lyst til at arbejde i en international organisation eller virksomhed. Denne studieretning giver dig foruden de tre sprog en række valgmuligheder. Du skal hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau. Derudover kan du vælge at hæve et af dine fag til enten B-niveau eller A-niveau.

Afprøv dine valgmuligheder her

9) Bioteknologi • Matematik

3. fag: fysik B

Denne studieretning giver dig bioteknologi og matematik på A-niveau samt fysik på B-niveau. Desuden får du kemi på C-niveau og du kan vælge mellem musik, drama eller billedkunst på C-niveau.

Denne studieretning er for dig, der blandt andet er interesseret i at kombinere din interesse for biologiske spørgsmål med teknologi inden for landbrugs- fødevare- og medicinalindustrien. Du sigter på at tage en videregående uddannelse for at få et arbejde inden for sundheds-, teknik- eller miljøsektoren. Denne studieretning giver således adgangskompetence til de videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed.

Hvis dit 2. fremmedsprog er et fortsættersprog har du et frit valg i 3.g, som du kan bruge til at vælge et valgfag på C-niveau eller vælge et ekstra fag på B-niveau eller A-niveau.

Afprøv dine valgmuligheder her

 

Valgblok-princippet

På gymnasiet er fagene på tre niveauer, A, B og C. A er det højeste.

Til en fuld studentereksamen kræves normalt:

4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau.

Når du skal sammensætte din studentereksamen, skal du bruge otte såkaldte „valgblokke“. En valgblok illustrerer et valg – enten det valg at hæve et fag til et højere niveau, eller at introducere et nyt fag.

Eks.: Hvis du ønsker psykologi på B-niveau, så kræver det, at du bruger to valgblokke:
én blok til at få det ind på C-niveau + én blok på at hæve det til B-niveau

Eks.: Matematik på A-niveau kræver to valgblokke:
én blok til at hæve matematik til B-niveau + én blok på at hæve det til A-niveau

Eks.: Kemi på A-niveau kræver tre valgblokke:
én blok til at få det ind på C-niveau + én blok på at hæve det til B-niveau + én blok på at hæve det til A-niveau

Afhængigt af dit valg af studieretningsfag vil du have en, to eller tre valgblokke tilbage. Ved hjælp af dem skal du sikre dig, at du har det nødvendige antal A-, B- og C-niveauer.

Som du kan se, ligger din valgmulighed altså først og fremmest i valget af studieretning. Dette gælder, uanset hvilket gymnasium du vælger.

Valgfag

Hvis du vælger et begyndersprog, har du et valg mindre i din studieretning, end hvis du vælger et fortsættersprog.

A-niveau

B-niveau

C-niveau

Biologi • engelsk • fransk • fysik • italiensk • kemi • matematik • musik • samfundsfag • spansk • tysk.

Billedkunst • biologi • dramatik • filosofi • fysik • idræt • kemi • matematik • musik • naturgeografi • psykologi • religion • samfundsfag • tysk fortsætter.

Astronomi • billedkunst • biologi •  dramatik • erhvervsøkonomi • filosofi • kemi • latin • musik • natur­geo­grafi • psykologi.

(Du kan ikke regne med, at alle valgfag oprettes).

Eksempel på studieretning

 

1

Matematik fysik

1.g

2.g

3.g

grundforløb - efterår forår    
dansk A dansk A dansk A dansk A
historie A historie A historie A historie A
engelsk B engelsk B engelsk B engelsk B
idræt C idræt C idræt C idræt C
    oldtidskundskab C  
    religion C  
    kemi B kemi B
matematik A matematik A matematik A matematik A
fysik A fysik A fysik A fysik A
      studieprojekt
samfundsfag C samfundsfag C    
naturvidenskabelig grundforløb      
musik C musik C    
tysk fortsætter tysk fortsætter tysk fortsætter  
    biologi C  
      frit valg